Forsøg med skalerbare leverancemodeller

Projektbaggrund

Der synes at være et stigende behov i virksomhederne, i samfundet generelt og i EA-sektoren for at lære at anvende skalerbare leverancemodeller til gavn for både EA-sektorens og EA-sektorens studerende og kunder. Der synes også at være et stort behov for at udvikle en række korte kurser inden for hhv. byggeteknologi og økonomisystemer til supplement til det, som allerede tilbydes. Projektet vil adressere en efterspørgsel hos virksomhederne efter mere tids- og emnerelevante muligheder for efter- og videreuddannelse. Denne fleksibilitet vil især tilfredsstille et behov hos de mindre virksomheder og deres medarbejdere.

Formål

Formålet med Forsøg med Skalerbare Leverancemodeller (FSL) er at

 • udvikle og teste skalerbare leverancemodeller til gavn for medarbejdernes og virksomhedernes fleksibilitet
 • udvikle og tilbyde fem korte kurser inden for ibrugtagning og anvendelse af udvalgt(e) byggeteknologi(er) samt
 • udvikle og tilbyde fem korte kurser inden for ibrugtagning og anvendelse af udvalgt(e) økonomisystem(er).

Partnere

Projektets partnere  er SmartLearning (Lead), ZEALAND, KEA, EASV og CPHBUSINESS, HK og Teknisk Landsforbund.


Alle virksomheder vil med tiden få behov for at udvide deres kapacitet for at kunne øge produktionen og dermed også deres omsætning og i sidste ende deres overskud. I den forbindelse vil virksomheden få behov for nye maskiner, bygninger eller lignende. Udfordringen ved sådanne investeringer er imidlertid, at den forventede mer-indtjening ofte ligger flere år ude i fremtiden, mens investeringen oftest betales ved anskaffelse. Derfor er det yderst vigtigt for virksomhederne at have styr på, om investeringen er rentabel eller ej.

Vi gennemgår
 • vurdering af en investering (konstant betalingsrække)
 • vurdering af en investering (varierende betalingsrække)
 • Pay-back-metoden
 • Følsomhedsanalyse
 • Sandsynlighedsvurdering
 • Investering inkl skat
 • Optimal levetid
Kurset består af tekster, videoer og otte øvelser og er tænkt med en arbejdsbyrde på 1½ ECTS

Kurset er en grundlæggende indføring i regnskab og bogføring

Vi gennemgår

 • årsregnskab - grundlæggende introduktion
 • årsregnskab - resultatopgørelse
 • årsregnskab - balance
 • Bogføring - vigtige begreber
 • Bogføringspricipper samt eksempler

Kurset består af tekster, videoer og otte øvelser og er tænkt med en arbejdsbyrde på 1½ ECTS

Du får svar på følgende spørgsmål:

 • Hvordan udarbejdes et balanced scorecard på overordnet niveau?
 • Hvordan arbejdes der med vision, mission og strategi?
 • Hvordan arbejdes der med mål opsætning i de enkelte perspektiver?
 • Hvordan testes målene i de enkelte perspektiver?
 • Hvordan arbejdes der med strategikort og årsag sammenhængvirkninger?

Arbejdsbyrden er på 1½ ECTS


Kurset gennemgår spørgsmålene

 • Hvad er finansiering?
 • Hvilke finansieringsformer finder der?
 • Finansiering med egenkapital
 • Finansieringsform med fremmedkapital
 • Fremskaffelse af finansieringskilder
 • Hvad er ÅOP?
Kurset består af tekster, video, podcast og fire øvelser og arbejdsbyrden er på omtrent 1½ ECTS

Du har startet en isbod på Islands Brygge og spørgsmålene er nu:

 • Hvor meget kan man tage for en is?
 • Hvad skal vi tage for isen hvis indkøbsprisen er 0 kr?
 • Hvad skal vi tage for isen ved forskellige indkøbspriser?

Kurset består af tekster, videoer, 3 øvelser, to quizzer til selvtest og i løbet af 1½ ECTS kommer vi rundt om det hele.

Som fx. håndværker, byggeleder eller bygningskontruktør lærer du at udregne tilbud ud fra en tilbudsliste. Til dette bruger vi Sigma Estimates og Starks Exact Database. For at få udbytte af kurset er det derfor, at du har en baggrund i byggebranchen eller er studerende på fx. bygningskonstruktørstudiet eller lign. samt at du har kendskab til Excel og Windows.

Vi gennemgår 

 • introduktion til digital tilbudskalkulation ved brug af værktøjet Sigma Kalkulation
 • hvordan opbygges der en digital tilbudskalkulation ved brug af værktøjet Sigma Kalkulation?
 • Hvordan færdiggøres og afgives der et digitalt tilbud?

Kurset består af tekst, vidoer øvelser samt quizzer til selvtest og arbejdsbyrden er tænkt som 1½ ECTS

Målgruppen er primært konstruktørstuderende på 3-4 semester, men studerende på byggeteknikker- og byggekoordinatoruddannelsen vil også kunne få et udbytte ud af kurset. Som minimum anbefaler vi, at kursisterne har bestået 2. semester af konstruktøruddannelsen, men har de tilstrækkeligt med erfaring i tegningsforståelse på et tidligere semester for at få et brugbart kursusforløb.

Kurset beskæftiger sig med bruge at Bluebeam Revu til granskning og at mængdesætte ydelser i forbindelse med en tilbudsgivning som entreprenør og indeholder:
 • Den overordende proces for at arbejde med granskning af digitalt udbud
 • Granskaning af et digitalt udbudsmateriale ved brug af BlueBeam
 • Klargøring af datagrundlag til udarbejdelse af et digitalt tilbud.
Kurset består af vidoer, tekst og øvelser og svarer til ca 1½ ECTS.

Kurset henvender sig til øvede Revitbrugere, svarende til studerende med godkendt 2 eller 3. semester på Konstruktøruddannelsen. Revit og AutoCAD forudsættes installeret på forhånd. Det vil være en rigtig god idé at have en arkitektfil fra Revit der skal bruges til Kurset. Kurset gennemgår

Kurset består af videoer, tekster og fire øvelser og har en arbejdsbyrde på ca 1½ ECTS:


Dette kursus kræver, at du har lidt kendskab til Revit. Du skal have installeret Revit (2020/2021/2022) og kunne bruge programmet på et niveau, som svare til at du har gået på 2. semester på bygningskonstruktøruddannelsen. På kurset arbejdes der med kollisionskontrol. Du lærer hvordan du kan udføre en kollisionskontrol ved brug af BIMcollab Zoom som er et fantastisk værktøj i løbet af kapitlerne

 • Introduktion
 • Kollisionskontrol
 • Samarbejde
 • Sparring og feedback

Kurset består af tekst, video og øvelser og svarer til 1½ ECTS.

Dette kursus henvender sig til let øvede Revitbrugere, svarende til studerende med godkendt 1. semester på Konstruktøruddannelsen. Vi gennemgår

 • Modulnet, levels, walls, dæk og curtain walls
 • Trapper, skakte, søjler og bjælker
 • Indgangsparti, tag, terræn, p-kælder og workplanes
 • Materialer, 3D-visning og visualisering.

Kurset består af videoer og øvelser.