Dette module handler om de mest anvendte symmetriske og asymmetriske kryptografiske algoritmer. På modulet få du indsigt i forskellige kryptografiske tjeneste, mekanismer og tekniker brugt for at beskytte data, kommunikation og IT-enheder/IT-udstyr. Du vil også bliv præsenteret for hacking  Du kommer til at implementerer CIA ved at anvende:

  • Symmetriske algoritmer
  • Asymmetriske algoritmer
  • Hash algoritmer
  • Secure Hash algoritmer
  • Message Authentication Code
  • Digital Signatur
  • PGP
  • VPN

Desuden kommer du til at arbejde med pentesting, hacking og vil blive præsenteret for pentesting/hacking værktøjer.