Genvækst

Projektbaggrund

Viden og kompetencer til fremtidens arbejdsmarked, så danske SMV’er ikke alene overlever, men kommer styrket ud af krisen.

Danmarks otte erhvervsakademier, repræsenteret ved interesseorganisationen Danske Erhvervsakademier, vil med projektet Genvækst styrke små og mellemstore virksomheders muligheder i kølvandet på corona-krisen. Genvækst vil hæve virksomhedernes ambitionsniveau fra ren overlevelse til fornyet udvikling og vækst.

Danmark skal, ligesom resten af verden, tilbage på sporet efter corona-pandemien. Men hvordan? Og tilbage til hvad? Kan vi hæve ambitionsniveauet fra tilbage på sporet til et sporskifte? Kan vi ligefrem styrke både virksomhedernes og den danske arbejdsstyrkes internationale konkurrencekraft?

Vi vil udbrede viden og kompetencer til fremtidens arbejdsmarked, så danske SMV’er ikke alene overlever, men kommer styrket ud af krisen.

Se mere: Genvækst.nu


Genvækst er en række off- og online temaevents, der giver dig viden og redskaber til at arbejde med og udvikle din forretningsmodel.

Genvækst eventene fandt sted i 2020-2021 og tog udgangspunkt i de helt aktuelle udfordringer som danske små og mellemstore virksomheder stod med – og står med – i tiden efter Covid-19 krisen.

Find videoer samt podcasts fra eventene her. 

Bag Genvækst-initivativet står Danske Erhvervsakademier, SMVdanmark, Lederne, ASE, Dansk Erhverv og Fagbevægelsens Hovedorganisation. Projektet modtog støtte fra Industriens Fond.


Er din forretningsmodel udfordret - af kriser, materialemangel, logistikproblemer eller andet?
Det kræver et overblik og en plan at komme videre.

Brug Aligment Squared-modellen til at bringe din forretningsmodel i balance igen.

Ønsker du at bruge de digitale muligheder optimalt i forhold til at skabe en kundecentrisk oplevelse på tværs af kommunikations- og salgskanaler? At kunne lave egentlig omnichannel marketing?

Så klik ind her og lær Kundemålskiven at kende. Kundemålskiven er baseret på de seks discipliner succesfulde omnichannel virksomheder arbejder med.

Savner du et enkelt overblik over, hvordan din virksomhed skaber og leverer værdi? Kort sagt: din forretningsmodel på ét A4-ark…

Så tag et kig på Business Model Canvas – her får du redskabet til kortlægge din forretningsmodel, så du kan arbejde videre med at finansiere og udvikle din virksomhed.

Vil du tiltrække og engagere kunderne i dit produkt eller din service? Har du brug for at genopfinde den oplevelse, du udbyder?

Så klik ind her – hør om oplevelsesøkonomi og se, hvordan du kan bruge modellen “De fire oplevelsesdomæner” til at (re-)designe den gode oplevelse.

Står du overfor at skulle udvikle nye produkter eller services – og vil du gerne sikre dig at de rammer målgruppen? Så tag et kig på Design Thinking-metoden.

Design Thinking sætter brugeren i centrum og har fokus på hurtig udvikling og test – også på distancen. Få redskaberne her!

Ønsker du at gøre din virksomhed grønnere og mere bæredygtig?
Så klik ind her og får inspiration til at udpege, hvor og hvordan din virksomhed kan udvælge helt konkrete tiltag inden for bæredygtighed, som passer ind i jeres hverdag – og som understøtter forretningens udvikling.

Tænker du på, hvordan du kan justere din forretning og skabe ny vækst?

Så lad dig inspirere af de mest succesfulde danske SMV’er, de seks pointer og de gode redskaber, der er samlet i Kickass Companies Vækstmodellen.