Online valgfag

Projektbaggrund

Erhvervsakademiernes udbud af valgfag er mange og holdene er ofte meget små. Det taler for at samle udbuddet og sammen udvikle og tilbyde online valgfag på tværs af landet – og gerne med en stærk inddragelse af erhvervslivet, der kan profilere det enkelte valgfag og dermed uddannelsen gennem f.eks. medundervisning, oplægsholdere, cases og virtuelle studiebesøg

Ved at udvikle online valgfag med inddragelse af erhvervslivet som medundervisere får de studerende et bredere og mere spændende udvalg af valgfag, uanset hvor i landet de befinder sig. Samtidig kan vi reducere omkostningerne og hæve kvaliteten. Tanken er, at der på tværs af akademierne udvælges tre valgfag.

Valgfagene vælges efter behov, faglig kapacitet og muligheden for bidrag fra erhvervslivet. Fagenes form kan både være blended eller 100 procent online på tværs af akademierne.

Formål

Formålet med projektet er at undersøge, udvikle og implementere samt evaluere tre online-valgfag, der kan udbydes i hele landet. Målet er at de studerende på denne måde får et bredere og mere spændende udvalg af valgfag, uafhængigt af hvor i landet de bor.

Leverancer

Projektet har tre overordnede leverancer.

I første fase vil projektet afdække og etablere kontakt til relevante erhvervspartnere, der kan indgå som relevante og værdiskabende medskabere i udviklingen af landsdækkende, digitale læringsforløb.

I anden fase vil projektet udvikle og gennemføre tre relevante online valgfag. Dette indebærer for det første, at færdige læringsforløb med relevante digitale læringsobjekter skal udvikles og materialer færdigudvikles. Det indebærer også, at der skal gennemføres et testforløb af de tre udviklede valgfag.

I tredje fase vil projektet skabe og få ny viden om digitale valgfag, digitale læremidler og viden om e-didaktik og projektet vil løbende evaluere og videnformidle. Evalueringen og testforløbet vil involvere underviserne og de studerende fra de deltagende erhvervsakademier. Endeligt vil projektet formidle erfaringer i form af forskellige tiltag som f.eks. film og billeder, konferencebidrag, videnskabelige artikler, konferencer, seminarer.

The purpose of this class is to provide you with the understanding and knowledge about the circular economy, business models, and business model innovation. You will be able to articulate the difference between the linear economy and the circular economy, the reason why the circular economy is important and how it affect our society on different levels.

Kurset er på engelsk og indeholder en brugsvejledning til underviseren, tekster og øvelser. Kapitlerne i kurset er

 • What is Circular Economy?
 • What is a Business Model?
 • What is Business Model Innovation?
 • Define your Destination, your Ambition, Goal and Purpose
 • What is Circular Economy, Business Models, and Business Model Innovation?
 • Circular Economy, Customors and the Market
 • The Circular Economy and product development
 • The circular Economy and Revenue Models
 • The Circular Economy Operating Model

Officielt svarer kurset til 5 ECTS, men her er stof nok til en hel grundbog. 
Undervisningsmaterialet kan bruges på mange uddannelser og flere niveauer fordi du som underviser kan tilpasse opgaverne du giver de studerende.

Forfatteren Rune Meyer om “Business development in a circular economic context”:

Kurset forudsætter at du har lært om forretningsmodeller i dine andre fag, men vi repeterer dog lige Business Model Canvas for at genopfriske emnet. Der findes ikke en bestemt ”godkendt” definition af de forskellige cirkulære forretningsmodeller, derfor har vi valgt den definition anvendes af Dansk Industri. 

 • Produkt som service
 • Produktlivsforlængelse
 • Cirkulær leverandørkæde
 • Deleøkonomi
 • Ressource- og materialegenbrug og genanvendelse

Kurset er beregnet til 5 ECTS med videoer, tekster og øvelser, bl.a. er der et længere interview med en af Danmarks top eksperter indenfor Cirkulær Økonomi (CØ). Her hører du om hvordan det offentlige håndterer CØ og hvilke problemer der er. Forholdet mellem økonomi, ressourcer og mennesker er også en del af emnet. Derudover bliver du introduceret for enkelte interessante kilder til yderligere information, her er især Ellen MacCarthy foundation’s hjemmeside og youtube kanal værd at fremhæve. 

Undervisningsmaterialet kan bruges på mange uddannelser og flere niveauer fordi du som underviser kan tilpasse opgaverne du giver de studerende.

Formålet ked kurset er at de studerende får viden om og hands-on-erfaring med mikroanimationer og UX. Øvelserne er bygget op, så de bygger ovenpå hinanden. Teksten er baseret på Dan Saffers værk og emneinddeling.

Kurset indeholder en brugsvejledning til underviseren og kapitlerne
Kurset indeholder videoer, tekster og øvelser og er tænkt med en arbejdsbyrde på 5 ECTS.  Der er et forslag til eksamen sidst i kurset, som er redesign af en eksisterende hjemmeside, som vi har været i kontakt med ejerne af.