Nye digitale leveranceformer for EVU

Projektbaggrund

Digitaliseringen og globaliseringen ændrer vores måde at arbejde og samarbejde på. Og med hidtil uset hast.

I fremtiden vil en medarbejder formentlig skulle omstille sig op til flere gange i sit arbejdsliv, hvilket stiller store krav til arbejdsmarkedets, medarbejdernes og uddannelsessystemets fleksibilitet og omstillingshastighed. Der er således mange og gode argumenter for at udvikle nye digitale leveranceformer til Efter- og Videreuddannelsesområdet, for at kunne matche arbejdsmarkedets og medarbejderens behov for hurtigere og mere fleksibel læring. 

Vores levetid - og dermed vores tid på arbejdsmarkedet - stiger, og der er en direkte sammenhæng mellem omstillingshastigheden og de paradigmeskift, vi som mennesker må gennemleve. Det nye paradigme er læringsagilitet; med andre ord - “the future of work is learning”.

Projektet vil trække på og udbygge de erfaringer, som SmartLearning allerede har gjort sig med udvikling af nye digitale leveranceformer i form af både mikrolærings- og minilæringsforløb. Nye digitale leveranceformer inden for EVU-området omfatter også varigheds-, indholds-, og forløbsaspektet, herunder overvejelser om Adaptive Learning, løbende optag og ikke mindst muligheden for at skalere.

Formål

Formålet med projektet er, at undersøge, udvikle og afprøve nye digitale leveranceformer på EVU-området. De nye digitale leveranceformer skal afspejle markedets behov for hurtigere og mere effektiv og fleksibel læring, der i indhold og omfang har det optimale match med her-og-nu-krav til jobkompetencer.

Leverancer

Projektet har tre overordnede leverancer.

I første fase vil projektet etablere samarbejde med aktører, der allerede arbejder med digitale forretningsmodeller og nye digitale leveranceformer. Denne afdækning vil omfatte interviews af udvalgte udbydere af nye digitale leveranceformer samt nedsættelse af ekspert- og brugerpanel.

I anden fase vil projektet udvikle mindst tre nye digitale leveranceformer og afprøve disse i pilotforløb med henblik på efterfølgende at kunne anvende disse leveranceformer på alle erhvervsakademier.

I tredje fase vil projektet, med afsæt i de udviklede pilotforløb, skabe og få ny viden om nye digitale leveranceformer i form af underviserne og de studerendes afprøvning og evaluering den nye digitale leverancemodel. Endeligt vil projektet løbende evaluere og formidle erfaringer, som dokumenteres i form af forskellige videnformidlingstiltag som f.eks. videnskabelige artikler, konferencebidrag, film og billeder.

Dette læringsforløb er udarbejdet som et rent E-læringsforløb således, at der er hjælpetekster til at guide den studerende videre i forløbet. 

Typisk vil der dog være knyttet en vejleder / underviser til skrivningen af selve projektet således, at dette forløb kan frigive nogle ressourcer til den individuelle vejledning. 

Forløbet kan også bruges som en del af et blended forløb, hvor man beder de studerende gennemgå udvalgte sektioner inden man tager det op i undervisningen. Når de studerende går i gang med selve arbejdet med projektet, vil de kunne genbesøge de relevante sektioner. Sektionen ”Velkommen” gennemgår opbygningen af forløbet, så den kan give mere information til både underviser og studerende. 

Se dette forløb som et supplement til dig og dine studerende for at frigive tid til den faciliterende del af undervisningen

Dette forløb er målrettet AU. Det indeholder de mest gængse elementer inden for projektledelse og kan således hjælpe med en grundforståelse for området. 

Det kan enten benyttes som en del af et projektledelsesfag eller være supplement til andre fag hvor det kan være nyttigt at kende til disse grundlæggende elementer inden for projektledelse. 

Vi er opmærksomme på, at der kan være forskel fra erhvervsakademi til erhvervsakademi, fra uddannelse til uddannelse og fra vejleder til vejleder mht., hvordan man underviser i projektledelse. Derfor har vi gjort en del ud af at holde os til de elementer, som vi mener, der er enighed om.

Dine studerende kender allerede "Business Model Canvas" men skal lige have pointerne repeteret? Eller du vil gerne give dem en lettilgængelig og praktisk anvendelig indføring i teorien?

I kurset her finder du for hvert af de ni felter i Business Model Canvas 

  • en tekst på få linjer
  • en video af service showet
  • en opsamlende tekst
  • en to-do-liste
  • en anbefaling af hvad der skal læres som det næste

Alt det overflødige er skåret væk, så det er lige til at gå til og du kan bruge det som et selvstændigt kursus til repetition eller som en "grundbog" du kan bruge i undervisningen.

Der er to udgaver af dette kursus, hvor indholdet er det samme.