Emneoversigt

 • CITAT

  "Den bedste måde at forudsige fremtiden på er at skabe den selv."

  PETER DRUCKER
  Professor i markedsføring og forretningsledelse

  • UDBYTTE


   Kom styrket gennem krisen ved at bruge Kickass Companies Vækstmodellen til at justere forretningen, så det, I gør, bidrager til at skabe vækst.

   Kickass Companies Vækstmodellen er baseret på data fra mere end 900 danske virksomheder.
   Den består af seks pointer, som er dine ledetråde til at flytte din virksomhed hen imod vækst.

   Til hver af de seks pointer får du konkrete redskaber, der guider dig i processen med at udvikle din virksomhed.
   Redskaberne hjælper dig med at få overblik over muligheder og handleveje.
   Det er ikke sikkert, at alle pointer og redskaber er lige relevante for dig.

   Så begynd med at investere 15-20 minutter på materialet her på siden.

   Vælg derefter de pointer og redskaber, der er vigtige for dig – og sæt tid af til at arbejde med redskaberne i din egen virksomhed.

   Det er første skridt på vejen mod genvækst!

   • Vækstmodellen

    KICKASS COMPANIES


    Kickass Companies Vækstmodellen er baseret på data fra mere end 900 danske virksomheder, indsamlet af fem forskere med speciale i forretningsudvikling.

    I videoen nedenfor præsenterer vi først modellens pointer.

    Og i de følgende afsnit introducerer vi dig – pointe for pointe – til nogle af de redskaber, der kan hjælpe dig til at se muligheder og handleveje for din forretning.    • GODT FRA START

     KORTLÆG DIN FORRETNINGSMODEL


     Før du kan planlægge, hvor du vil hen, må du vide, hvor du kommer fra.
     Første trin er derfor at kortlægge din forretningsmodel, som den ser ud nu – eller som den så ud før coronakrisen. Det kan du bruge Business Model Canvas til.

     Business Model Canvas beskriver en virksomheds forretningsmodel med de ni byggesten, du ser på modellen nedenfor.

     Billedet viser modellen Business Model Canvas og dens ni byggesten.

     Værditilbuddet – virksomhedens produkter og services – ligger midt i modellen.

     Højresiden beskriver, hvilke kunder tilbuddet henvender sig til, hvilke relationer man har til kunderne og hvilke kanaler man bruger til at kommunikere med kunderne.

     Venstresiden beskriver, hvilke ressourcer, aktiviteter og partnere der skal til for at skabe værdi for kunderne.

     Under disse byggesten ligger omkostningsstrukturen og indtjeningskanalerne.


     Det vigtige ved modellen er ikke bare at se på indholdet i de 9 felter, men at se på forbindelserne mellem dem, fx: “Dækker dine værditilbud faktisk kundernes behov?” og “Har du ressourcer og aktiviteter til at levere de værditilbud, du lover?”

     Modellen giver et godt og hurtigt overblik over, hvad en virksomheds forretningsmodel er, og giver et fælles sprog til at tale om forretningsmodellen og hvordan man kan udvikle den.

     Brug modellen til at beskrive din eksisterende forretningsmodel eller til at skitsere den forretningsmodel, du gerne vil bevæge dig hen imod.


     Sådan gør du

     Download arbejdsarket og brug det til at kortlægge din forretningsmodel:

     • Kunder: Hvem er vores kunder? Hvem skaber vi værdi for?
     • Værditilbud: Hvilken værdi skaber vi for kunderne med vores produkter/ydelser?
     • Kanaler: Hvordan kommunikerer vi med kunderne?
     • Relationer: Hvordan er vores relation til kunderne?
     • Indtjeningskanaler: Hvordan tjener vi penge på vores værditilbud?
     • Ressourcer: Hvilke ressourcer bruger vi for at kunne levere vores værditilbud til kunden?
     • Aktiviteter: Hvilke aktiviteter udfører vi for at kunne levere vores værditilbud til kunden?
     • Partnere: Hvilke partnere har vi for at kunne levere vores værditilbud til kunden?
     • Omkostningsstruktur: Hvilke omkostninger har vi?

     Kortlæg din forretningsmodel med Business Model Canvas

     • POINTE 1

      DU SKAL VILLE DET!


      Den første pointe er, at du skal finde dit lederskab frem.

      Lederskab er din evne til at se helheder, at have et stærkt og tydelig billede af, hvilken fremtid du ønsker dig for virksomheden: Hvad er jeres værdier? Hvorfor findes I? Hvad er jeres strategiske målsætninger?

      Lederskab er også din evne til at inspirere og motivere andre.

      Se videoen og brug vejledningen og arbejdsarket nedenfor til at definere udgangspunktet for jeres strategi i en form, der er let at kommunikere.      Kan du kommunikere virksomhedens WHY-WHAT-HOW, så kan du inspirere til handling og få medarbejderne samlet om at trække i samme retning – på vej mod vækst.


      Sådan gør du

      Download arbejdsarket og brug det til at definere udgangspunktet for jeres strategi:

      1. WHY:
       Hvorfor eksisterer virksomheden?
       Hvad tror du på?
       Hvad er jeres eksternt rettede formål?
      2. HOW:
       Hvordan gør I?
       Hvilke processer og aktiviteter realiserer formålet? Hvad er jeres unikke selling points, jeres værditilbud?
      3. WHAT:
       Hvad er jeres konkrete produkter og ydelser?

      Definér udgangspunktet for jeres strategi

      • POINTE 2

       DU SKAL VÆRE DER FOR KUNDEN!


       En ting er at være der for kunden, noget andet er at forstå kunden og endelig også at kunne levere værdi til kunden. Kickass Companies skaber værdi for og sammen med kunden.

       Se videoen om, hvordan du kan skabe værdi for kunden.       Du kan begynde din rejse mod et stærkt kundesamarbejde med at udarbejde et Value Proposition Canvas. Value Proposition Canvas hjælper dig med at definere kundeprofiler og matche dem med dine værditilbud.


       Sådan gør du

       Download arbejdsarket og brug det til svare på om dine værditilbud matcher dine kundeprofiler:

       1. Kundeprofil
        • Kundeopgaver: Hvilke kritiske opgaver skal kunden løse?
        • Kundesmerter: Hvilke udfordringer har kunden ift. opgaverne? Hvad frygter kunden? Hvad prøver kunden at undgå?
        • Kundegevinster: Hvilke gevinster og resultater kan kunden opnå ved at løse opgaverne?
       2. Værditilbud
        • Produkter og services: Hvilke konkrete produkter og services er relevante for kundeprofilen?
        • Smertestillere: Hvordan afhjælper disse produkter og services kundens udfordringer med at udføre opgaverne?
        • Gevinstskabere: Hvordan bidrager disse produkter og services til at opnå de gevinster og resultater, kunden ønsker?
       3. Matcher kundeprofil og værditilbud?
        Der skal være et match mellem kundeprofil og værditilbud. Er der ikke det, så skal du justere dit værditilbud.

       Matcher dit værditilbud din kundeprofil?

       • POINTE 3

        DU SKAL VÆRE VERDENSMESTER!


        Det er en afgørende tanke ikke kun at være god. 
        Fokuserer I på, hvad I er gode til, forbliver I bare gode – men I bliver ikke de bedste!

        Den tredje pointe er derfor, at du skal finde ud af, hvad det er du og din virksomhed brænder for, og hvad det er, I kan blive særligt gode til – ja, faktisk blive verdensmestre til!


        Verdensmestre i sportens verden er kendetegnet ved at være vedholdende og fokuserede. Fokuserede på målet og på at dygtiggøre sig. Det samme gælder Kickass Companies.

        Kickass Companies er i høj grad i stand til at holde opgavefokus: Man er fokuseret på opgaven, fokuseret på at holde aftaler og fokuseret på hele tiden at blive bedre.
        Og det gælder ikke kun ledelsen – i Kickass Companies brænder alle i virksomheden for, at man skal blive verdensmestre.

        Brug vejledningen og arbejdsarket nedenfor til at zoome ind på, hvad det er du og dine medarbejdere vil være verdensmestre i!


        Sådan gør du

        Download arbejdsarket og brug det til at svare på følgende:

        1. Hvad er præcis dén ene ting, vi som virksomhed skal være verdensmestre i?
        2. Hvilke kernekompetencer har vi/skal vi have for at være verdensmestre?
        3. Hvordan sikrer vi de kernekompetencer?

        Udvikl et verdensmestertankesæt

        • POINTE 4

         DU SKAL GØRE DET SAMMEN MED ANDRE


         Det er det, vi gør, der skaber resultater, og det at være en organisation betyder, at vi er sammen om opgaverne.         Et særligt kendetegn for Kickass Companies er, at alle i virksomheden er fokuserede på opgaven og på hele tiden at blive bedre.

         Det understreger, at et stærkt fællesskab er afgørende for vækst og succes.

         Mennesker ønsker – og motiveres af – at være en del af et succesfuldt fællesskab. Og godt samarbejde kræver en fælles bevidsthed, fokus og vilje.
         Derfor er det vigtigt, at du som leder kan inspirere og motivere medarbejderne, så alle har et klart billede af, hvorfor I findes, hvad I brænder for og hvad I vil opnå.
         Med afsæt i jeres kerneværdier og formål kan du involvere medarbejderne aktivt i at omsætte strategi til konkrete opgaver og handlinger.

         Skaber du en stærk vi-kultur med et klart fælles formål og konsensus om strategien, er der grobund for kommunikation, videndeling og samarbejde – med andre ord: den adfærd, der skaber resultater.


         Sådan gør du

         Download arbejdsarket og brug det til at begynde rejsen hen mod at skabe en stærk vi-kultur. Svar på følgende alene og sammen med ledergruppe og medarbejdere:

         1. Definér virksomhedens kerneværdier, formål og resultater.
         2. Definér, hvilke aktiver og hvilken adfærd det kræver.
         3. Test de resultater, du/I er nået frem til, og tilpas strategien ud fra de svar, du får.

         Udvikling af "Vi-kultur"

         • POINTE 5

          DU SKAL KUNNE SKIFTE GEAR


          Kickass Vækstmodellens femte pointe er, at du skal kunne tilpasse din forretning til skiftende markeder og omstændigheder – ikke mindst for at kunne skabe vækst i virksomheden.

          Kickass Companies er fokuserede på at øge deres markedstilstedeværelse, dels ved blive verdensmestre på et bestemt felt, dels ved at fokusere på at øge deres forretningsomfang, eksempelvis gennem eksport.
          Det betyder, at både din organisation og din forretningsmodel skal være fleksibel og skalérbar.

          Se mere i videoen.


          Til denne pointe hører der en række redskaber.
          Vi præsenterer dig for to af dem her. Du kan finde flere på Kickass Companies .


          TEST VIRKSOMHEDENS FLEKSIBILITET

          Tag temperaturen på, hvor fleksible I er i virksomheden, og brug resultatet til at beslutte, hvilke områder det er vigtigt for jer at være fleksible på.


          Sådan gør du

          Download arbejdsarket og brug det til at svare på følgende:

          1. Hvilke områder er det vigtigt for dig at kunne ændre hurtigt i en presset konkurrencesituation? Og hvor fleksible er I på de punkter?
          2. Notér din top tre og de nederste tre. Reflékter over, hvad der overrasker mest på mest og mindst fleksibel.
          3. Stil derpå spørgsmålene:
           • Hvad er vigtigt at kunne ændre hurtigt i en presset konkurrencesituation?
           • Hvordan harmonerer det med den rangering, du lige har lavet?
           • Giver det anledning til særlige fokusområder og ledelsesudfordringer?

          Test virksomhedens fleksibilitet


          FÅ IDÉER TIL VÆKST

          Savner du idéer til, hvordan I skal skabe vækst og skalere virksomheden, så prøv at arbejde med spørgsmålene her.


          Sådan gør du

          Download arbejdsarket og brug det til at svare på følgende:

          1. Kunne du sælge dine ydelser i andre lande? Og hvordan?
          2. Kan du finde samarbejdspartnere i andre lande, som kan styrke din nuværende forretningsmodel?
          3. Har dine kunder tilsammen en værdi, som andre virksomheder vil kunne være interesseret i?
          4. Har du aktiver, som kunne udnyttes af andre?

          Spørgsmål som kan føre til vækst-idéer          • POINTE 6

           DU SKAL BRUGE MÅL, DER MOTIVERER


           Hvis du vil skabe vækst, og du har sat en retning, så er du også nødt til at vide, om du nærmer dig målet – og det vil dine engagerede medarbejdere også gerne vide.           Når måltal bruges rigtigt, skaber de inspiration og energi i hele virksomheden.

           Kickass Companies bruger overraskende mange måltal.

           De bruger dem positivt:

           • til at skabe læring og udvikling hen imod virksomhedens mål
           • til at underbygge kommunikation mellem ledelsesniveauer og mellem afdelinger
           • til at se, om virksomheden holder kursen mod de aftalte mål.

           Pointen er, at måltallene ikke bruges som kontrol, men som motivation, og at man måler for at kunne udvikle og forbedre organisationen.

           Du skal definere måltal, som knytter sig til værdiskabelse, til handlingsplaner, og som siger noget om ressourcer, aktiviteter og effekter.

           Når du definerer måltallene, er det vigtigt, at du også ser på, hvilke mål der vil motivere dine medarbejdere: Hvad passer til jeres virksomhedskultur? Og til de forskellige medarbejdergrupper?
           Nogle vil være motiveret af jobbets betydning og virksomhedens kultur, andre vil være motiveret af belønning.

           Hvad og hvordan måler du i din virksomhed?


           Sådan gør du

           Download arbejdsarket og brug det til at tage temperaturen på, hvordan I måler i din virksomhed:

           1. Vision og strategi:
            • Har virksomheden en klar og tydelig vision, som kan kommunikeres til interessenterne?
            • Er visionen understøttet af strategiske målsætninger?
            • Er de strategiske målsætninger operationelle, tidsbestemte, forståelige og accepteret af medarbejderne?
           2. Måltal:
            • Har I identificeret måltal, som knytter sig til værdiskabelse?
            • Har I identificeret måltal, som motiverer hele virksomheden?
            • Har I identificeret måltal, som er knyttet op på handlingsplaner?
            • Har I identificeret måltal, som siger noget om ressourcer, aktiviteter og effekter?


           Den gode anvendelse af måltal

           • GODT VIDERE

            DU SKAL SAMLE OP!


            De seks pointer i Kickass Companies vækstmodellen beskriver det tankesæt, der kendetegner de mest succesfulde SMV’er – så lad dig inspirere!

            Som nævnt i indledningen er det ikke sikkert, at alle seks pointer er relevante for dig at arbejde med. Nogle pointer har I måske godt styr på, andre kan der arbejdes med.

            Skab dig et overblik og prioritér, hvilke pointer der er så vigtige for virksomheden, at du vil arbejde videre med dem.

            Brug værktøjerne her, lav en handlingsplan og sæt tid af til at arbejde med dem i din virksomhed.


            Sådan gør du

            Download arbejdsarket og brug det til at vurdere, hvilke af de seks pointer, du vil arbejde videre med:

            Vurdér for hver pointe:

            • Hvad betyder denne pointe for din virksomhed?
            • Er I stærke eller svage på denne punkt?
            • Skal denne pointe prioriteres?
            • Hvilke handlinger skal I sætte i værk?


            Du skal samle op

            • SUPPLERENDE MATERIALE

              Christian Nielsen: Kickass Companies

             Professor Christian Nielsen, Aalborg University Business School, fortæller om Kickass Companies: Hvad kendertegner de SMV'er der skaber vækst? Og hvordan kan du bruge redskaberne i Kickass Companies-modellen?

             Oplæg fra onlineeventet "Bliv geninspireret til vækst" 29. oktober 2020, arrangeret af Zealand - Sjællands Erhvervsakademi og Operation Genvækst.
              Mike Storm: Neurons Inc.'s online kunde- og markedsanalyser 

             Mike Storm, COO, Neurons Inc. fortæller om, hvordan Neurons Inc kom gennem coronakrisen.
             Neurons Inc.'s tilgang til at drive virksomhed eksemplificerer implicit pointerne i Kickass Companies vækstmodellen.

             Oplæg fra onlineeventet "Bliv geninspireret til vækst" 29. oktober 2020, arrangeret af Zealand - Sjællands Erhvervsakademi og Operation Genvækst.              Mike Storm: Neurons Inc. - hvad har vi lært af coronakrisen?  

             Mike Storm, COO og partner i Neurons Inc. fortæller om, hvordan Neurons Inc. taklede coronakrisen, og deler de råd og erfaringer, han mener er med til at gøre virksomheder robuste i krisesituationer.

             Oplæg fra onlineeventet "På Gensyn - afslutningskonference", 24. juni 20210, arrangereret af Operation Genvækst.              Genvækst-podcast: Bliv geninspireret til vækst. Gæst: Professor Christian Nielsen, Aalborg University Business School
             Kickass Companies - værktøjer, blog, shop