Emneoversigt

 • CITAT

  "Bæredygtighed er ikke et problem, der skal løses, det er en mulighed vi skal gribe."

  STEEN HILDEBRANDT
  Bæredygtighedsekspert, professor emeritus i organisations- og ledelsesteori


  • UDBYTTE


   Dette materiale handler om bæredygtig forretningsforståelse.

   Her lærer du, hvordan din virksomhed kan arbejde med bæredygtig, cirkulær udvikling og FN’s 17 verdensmål på en måde, der er afstemt med jeres forretningsmodel, jeres værditilbud til kunden og virksomhedens daglige drift.

   Materialet består af fire emner:

   • Introduktion og definition af bæredygtighed
   • FN’s verdensmål som arbejdsredskab
   • Nye forretningsmodeller: Fra lineær til cirkulær økonomi
   • Partnerskaber og leverandørkrav

   Du får inspiration til at udpege, hvor og hvordan din virksomhed kan udvælge helt konkrete tiltag inden for bæredygtighed, som passer ind i jeres hverdag – og som understøtter forretningens udvikling.

   Der er 6 videoer og til hver video er der et par spørgsmål, der kan sætte gang i dine overvejelser om, hvordan du kan arbejde videre med bæredygtighed.

   Det tager ca. 10-15 minutter  at se videoerne og orientere sig i de tilhørende spørgsmål.

   Betragt det, som din første investering på vej mod grøn omstilling og en bæredygtig forretningsmodel.

   • INTRODUKTION

    Til at føre dig igennem emnerne har vi Sanne Østergaard Nielsen, lektor ved Erhvervsakademi Aarhus.
    Se Sanne introducere sig selv i videoen nedenfor.    • EMNE 1: HVAD ER BÆREDYGTIGHED?

     HVAD ER BÆREDYGTIGHED?


     En forståelse af, hvad bæredygtighed er, er en forudsætning for, at du kan arbejde med bæredygtighed og med den cirkulære økonomis principper i din virksomhed.

     Hør Sanne Østergaard Nielsen fortælle om en mulig definition af bæredygtighed.     Sådan kommer du i gang

     Lad dig inspirere af videoens definition og overvej:

     • Hvad forstår du ved bæredygtighed?
     • Hvilke betydninger har bæredygtighed i din branche?


     • EMNE 2: FN'S VERDENSMÅL

      FN'S VERDENSMÅL


      Verdensmålene for bæredygtig udvikling er 17 mål, der tilsammen skal sætte os på kurs mod en mere bæredygtig fremtid, hvor ingen lades i stikken. Og hvor vi mindsker presset på verdens ressourcer.

      Som virksomhed kan du bruge de 17 verdensmål til at arbejde med bæredygtighed.

      Se denne introduktion.      Det er sikkert ikke muligt for din virksomhed at arbejde med og bidrage til alle 17 mål. Derfor er det en god idé at sætte fokus på de mål, hvor ændringer i din virksomhed vil gøre den største forskel.


      Sådan kommer du i gang

      Brug spørgsmålene og materialerne herunder til at indkredse, hvilke mål det er vigtigt for din virksomhed at arbejde med.

      1. Tag udgangspunkt i mål 12: Ansvarligt forbrug og produktion.
       Overvej, hvordan ansvarligt forbrug og produktion vil se ud for din virksomhed og dine kunder?

      2. Kig på de øvrige verdensmål, som du kan finde her: Verdensmålene – se evt. også oversigten over alle delmålene.
       Overvej alene eller sammen med ledergruppen i din virksomhed, hvilke mål I vil arbejde med.

      Hvis I savner inspiration, er her et par ideer til, hvilke mål I kunne se på:

       

      Hvordan arbejder andre med Verdensmålene?

      I videoerne fra Erhvervshus Hovedstadens virtuelle konference: Skab vækst med verdensmålene kan du finde cases om, hvordan virksomheder har fået succes med at tappe ind på de vækst- og eksportmuligheder, som verdensmålene giver. 

      • EMNE 3: CIRKULÆR ØKONOMI

       CIRKULÆR ØKONOMI


       Flere og flere vender blikket mod cirkulær økonomi i erkendelse af at den lineære økonomi, hvor vi producer, forbruger og kasserer produkter uden at genbruge, lægger et uholdbart pres på planetens ressourcer.

       Den cirkulære økonomi har fokus på at være restorativ og regenerativ. Det er en ny måde at designe,  producere og bruge ting på inden for planetens rammer.
       Bevægelsen fra lineær økonomi til cirkulær økonomi går bl.a. gennem gencirkulering og gendesign. Råmaterialerne skal simpelthen have flere liv.

       Hør Sanne Østergaard Nielsen fortælle om cirkulær økonomi i denne video.       Sådan kommer du i gang

       Lad dig inspirere af modellen i videoen og overvej:

       • Er din forretningsmodel mest lineær eller cirkulær i dag?
       • Hvordan kunne forretningsmodellen blive mere cirkulær?
        • Har I fx nogle produkter som bliver genbrugt, når I er færdige med at bruge dem?
        • Kunne andre produkter også genbruges?

       Cirkulær økonomi - model med arbejdsspørgsmål 

       • EMNE 3A

        CIRKULÆR FORRETNINGSFORSTÅELSE MED SOMMERFUGLEMODELLEN


        Cirkulær økonomi er baseret på principperne om at designe affald og forurening ud af produkterne, at bevare produkter og materialer i brug og at genetablere naturlige systemer og ressourcer.

        Sommerfuglemodellen, der er udviklet af Ellen Macarthur Foundation*, beskriver, hvordan du kan arbejde cirkulært i forskellige dele af værdikæden og produktionslinjen.
        Modellen fokuserer på, hvordan cirkulær økonomi kan lede til en bedre brug af råmaterialer og styrke forretningen.

        I denne video fortæller Sanne Østergaard Nielsen om Sommerfuglemodellen.        For jer som virksomhed handler det om at gå fra koncept til praksis gennem udvikling af forretningsmodellen.Målet er at få en eller flere effektive og bæredygtige forretningsmodeller.
        Sommerfuglemodellen i ovenstående video viser mange forskellige muligheder for at videreudvikle forretningsmodellen til genvækst.


        Sådan kommer du i gang

        Download Sommerfuglemodellen nedenfor.

        Brug 5 minutter på at udforske modellen og overvej herefter:

        • Hvilke kredsløb, fx deling, vedligehold, genbrug, genistandsættelse og genanvendelse, har vi allerede i virksomheden?
        • Hvilke kredsløb kunne vi let sætte i værk?
        • Hvilke kredsløb kunne vi ide- og produktudvikle på for at optimere bæredygtighed og forretning?

        Sommerfuglemodellen med arbejdsspørgsmål 


        * The Ellen MacArthur Foundation er en britisk organisation som fokuserer på cirkulær økonomi, og har som mission at accelerere overgangen til cirkulær økonomi. Organisationen blev grundlagt i 2009.

        • EMNE 3B

         DEN TEKNOLOGISKE OG DEN BIOLOGISKE CIRKEL


         Sommerfuglemodellen har en teknisk og en biologisk cirkel. Den biologiske cirkel henvender sig mest til virksomheder i fødevareindustrien og lign., mens den teknologiske cirkel ikke bare henvender sig til produktionsvirksomheder, men mere bredt til de fleste typer virksomheder.

         I denne video hører du mere om de to cirkler.         Modellens idé er, at forbrug kun finder sted i den biologiske cirkel, og at fødevarer og organiske materialer, såsom bomuld eller træ, tænkes genanvendt gennem kompostering eller anaerob nedbrydning. På den måde styrkes jordens evne til at regenerere og skabe vedvarende ressourcer for økonomien.

         I den teknologiske cyklus skal der ikke ske lineært forbrug, men produkter, komponenter og materialer skal gencirkuleres gennem strategier som deling, vedligehold, genbrug, genistandsættelse og genanvendelse.


         Sådan kommer du i gang

         Download modellen nedenfor, brug 5 minutter på at se på den biologiske cirkel.

         Overvej derefter:

         • Er den biologiske cirkel relevant for din virksomhed?
         • Er der dele af jeres produkter, produktionsprocesser eller andre processer i virksomheden, der kan tænkes ind i den biologiske cirkel?

         Sommerfuglemodellens biologiske cirkel med arbejdsspørgsmål

         • EMNE 4: PARTNERSKABER FOR FREMTIDEN

          PARTNERSKABER FOR FREMTIDEN


          Bæredygtige forandringer sker i værdikæden – i samarbejdet mellem producenter, leverandører og brugere. Og de sker i samarbejdet mellem private og offentlige virksomheder og infrastrukturen.

          Disse samarbejder er helt nødvendige for at kunne skabe bæredygtighed og for at kunne skabe de fulde gevinster ved cirkulær økonomi. Derfor hedder verdensmål 17 – det sidste i rækken – da også “Partnerskaber for fremtiden”.

          Verdensmål 17 runder dette  materiale om bæredygtig forretningsforståelse godt af, ved at fokusere på at nye typer relationer skaber grobund for nye forretningsmuligheder.

          I videoen nedenfor fortæller Sanne Østergaard Nielsen om partnerskabers betydningen for den bæredygtige forretningsforståelse.          Sådan kommer du i gang

          Overvej:

          • Er der nogle aktører i din forsyningskæde eller branche, som kunne være relevant at se på mulighederne for nye forretningsideer sammen med, baseret på bæredygtig forretningsforståelse?

          • SUPPLERENDE MATERIALE

            Sanne Østergaard Nielsen: Bæredygtighed, de 17 verdensmål og cirkulær økonomi

           Sanne Østergaard Nielsen, lektor ved Erhvervsakademi Aarhus, introducerer til FN's 17 verdensmål som redskab til at dreje virksomheder i en bæredygtig retning, samt om hvordan tanker bag den cirkulære økonomi kan bruges som afsæt for ideudvikling og bæredygtig forandring i virksomheder.

           Oplæg fra hybrideventet "Genskab balancen gennem grøn omstilling", 26. november 2020, arrangeret af Erhvervsakademi Aarhus og Operation Genvækst.
            Susanne Muusmann Lassen: Hvor står vi med ledelse af bæredygtighed?

           Ledelsen skal går forrest i den bæredygtige omstilling, men hvordan leder vi, hvis vi ikke ved præcis, hvor vi skal hen? Susanne Muusmann Lassen, chefkonsulent ved Erhvervsakademi Aarhus, inviterer til refleksion over hvordan ledere og medarbejdere kan forme den bæredygtige fremtid sammen og trin for trin.

           Oplæg fra hybrideventet "Genskab balancen gennem grøn omstilling", 26. november 2020, arrangeret af Erhvervsakademi Aarhus og Operation Genvækst.             Lena Trend Hansen: It's got to feel right! 

           Lena Trend Hansen, produktdirektør og hovedaktionær i Coze Aarhus, fortæller om den udvikling virksomheden har gennemgået siden man besluttede sig for at starte arbejdet med at omstille virksomheden og deres produkter i bæredygtig retning. Som et af Coze's brands, Laurie, skriver på deres hjemmeside: ”Tekstilindustrien er nemlig den helt store synder, når det gælder forurening af vores miljø og dårlige arbejdsvilkår. Det vil vi være med til at sætte en stopper for”.

           Oplæg fra hybrideventet "Genskab balancen gennem grøn omstilling", 26. november 2020, arrangeret af Erhvervsakademi Aarhus og Operation Genvækst.           Genvækst-podcast: Genskab balancen gennem grøn omstilling. Gæster: Sanne Østergaard, Erhvervsakademi Aarhus og Lena Trend Hansen, Coze Aarhus.